Tôi bị suy tim và nhịp xoang nhanh( 120 nhịp). Tôi đang uống Ninh tâm vương và Ích tâm khang. Xin hỏi cách uống thế nào. Uống cùng nhau được không? Hay phải cách nhau?
Trả lời:

Chào bạn.

Ninh Tâm Vương và Ích Tâm Khang có thể sử dụng cùng nhau, hoặc uống cách nhau từ 1-2 giờ đồng hồ.

Bạn có thể sử dụng trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ nhé.

Bạn nên duy trì sử dụng sản phẩm để sức khỏe nhanh bình phục nhé.

Chúc bạn sức khỏe.