Tôi bị tắc hẹp 3 đoạn mạch vành nặng, nên được bác sĩ chỉ định đặt stent phủ thuốc. Nhưng tôi chưa rõ lắm về chi phí stent phủ thuốc là bao nhiêu? Nếu tôi tiến hành thủ thuật này không đúng tuyến thì có được BHYT chi trả không, nếu có thì bao nhiêu, còn nếu đúng tuyến thì được chi trả bao nhiêu?
Trả lời:

Chi phí stent phủ thuốc sẽ được BHYT chi trả tùy thuộc vào mức hưởng bảo hiểm, loại stent, số lượng đặt stent, từng bệnh viện, cụ thể sẽ được chúng tôi giải đáp ở dưới đây.

Chi phí cho 1 stent phủ thuốc là khoảng 40 triệu. Bên cạnh đó người bệnh còn phải chịu chi phí khám bệnh, thuốc điều trị, các vật tư khác. BHYT có chi trả cho cả 2 khoản này, nhưng không chi trả hết.

Đúng tuyến được BHYT chi trả chi phí stent phủ thuốc là bao nhiêu?

Trong trường hợp đặt nhiều stent thì BHYT có mức tri trả khác đối với từng stent.

Đối với những người được hưởng mức bảo hiểm y tế đúng tuyến 100%.

+ Chi phí stent thứ nhất và chi phí vật tư y tế sẽ được BHYT chi trả là 36.000.000 + 15.000.000 = 51.000.000 đồng;

+ Stent thứ hai: 1/2 * 40.000.000 = 20.000.000 đồng lớn hơn 18.000.000 đồng. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 18.000.000 đồng cho stent thứ hai.

+ Stent thứ ba không thanh toán.

Vì vậy, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tổng chi phí khi đặt 3 stent khoảng: 51.000.000 + 18.000.000 = 69.000.000 đồng;

Đối với những người được hưởng mức bảo hiểm y tế đúng tuyến 80 %. Chi phí sẽ là như sau:

+ Stent thứ nhất và chi phí vật tư y tế là: 51.000.000 * 80% = 40.800.000 đồng;

+ Stent thứ hai là: 18.000.000 đồng;

+ Stent thứ ba không thanh toán.

Vì vậy, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tổng chi phí trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh là: 51.000.000 * 80% + 18.000.000 = 58.800.000 đồng.

Không đúng tuyến được BHYT chi trả cho chi phí stent phủ thuốc là bao nhiêu?

Nếu bạn có BHYT không đúng tuyến thì chi phí BHYT chi trả sẽ ít hơn nhiều. Tùy thuộc vào bạn có BHYT không đúng tuyến tỉnh hay trung ương mà sẽ được chi trả với mức khác nhau. Cụ thể:

Không đúng tuyến trung ương

Đối với trường hợp này, nếu bạn được hưởng 100 % bảo hiểm, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán tổng chi phí vật tư y tế trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh là: (51.000.000 + 18.000.000) * 40% = 27.600.000 đồng;

Còn nếu bạn chỉ được hưởng 80 %, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán tổng chi phí trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật này là: (51.000.000 * 80% + 18.000.000) * 40% = 23.520.000 đồng.

Không đúng tuyến tỉnh

Trường hợp người bệnh tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, và được hưởng 100 % bảo hiểm, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tổng chi phí là: (51.000.000 + 18.000.000) * 60% = 41.400.000 đồng;

Còn đối với những ai chỉ được hướng 80 % bảo hiểm, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tổng chi phí là: (51.000.000 * 80% + 18.000.000) * 60% = 35.280.000 đồng.