0981 238 219

Tư vấn

Coi chừng với biến chứng suy tim và cách ngăn ngừa hiệu quả

Một khi bị suy tim, gặp phải biến chứng là điều khó tránh khỏi, chỉ có điều là bạn đối mặt với nó như thế nào, chấp nhận gánh chịu hay tìm cách phòng ngừa và cải thiện.