0981 238 219

Tư vấn

10 loại thực phẩm bệnh mạch vành nên ăn để làm sạch lòng mạch

Bên cạnh những can thiệp y học theo chỉ định của bác sĩ thì việc điều chỉnh chế độ ăn cho người bệnh mạch vành góp phần không nhỏ vào điều trị, phòng ngừa tốt căn bệnh này, thông qua việc kiểm soát hu...